Praktisk Info

Første gang til teori, skal du medbringe følgende:

Sygesikringskort, gyldigt førstehjælpsbevis fra andet sted, hvis du har det, samt evt. kørekort til traktor eller knallert.

For at få kørekort, skal du have en lægeerklæring fra egen læge. Det er en god ide, hvis du allerede har tilmeldt dig til kørekort, at får bestilt tid ved din læge, sådan at du kan have lægeerklæringen med til første teoriaften.

For dig der ved holdstart er under 18 år:

Før holdstart skal der underskrives 2 stk. samtykkeerklæringer, som du finder her på siden under fanen “Praktisk info” og så “Blanketter”. De skal bruges i dit forløb på køreskolen. Disse skal medbringes til første teoriaften i underskrevet stand fra dine forældre.

Til prøverne skal medbringes følgende:

Teoriprøve:
Lektionsplan med alle underskrifter. Ansøgning med rette stempler og underskrifter. Gyldigt pas, eller dåbs/navneattest samt gyldigt billedlegitimation f.eks. studiekort og sygesikringskort

Køreprøve:
Lektionsplan med alle underskrifter. Ansøgning med rette stempler og underskrifter. Gyldigt pas, eller dåbs/navneattest samt gyldigt billedlegitimation f.eks. studiekort og sygesikringskort

Betaling:
Betalingen af lovpakken foregår ved bankoverførsel til reg.nr: 9213 Konto nr: 4560125246. Ved første teoriaften får eleven udleveret en kvittering for det betalte beløb.

Pakkeprisen på Lovpakken (lovkravene) er specificeret under fanen priser.
Inden holdstart, betales lovpakke prisen jf. den til enhver tid gældende prisliste.
Se under menuen “Lovpakken” hvad pakken indeholder.
Betalingen kan evt. deles i 2 eller 3 rater. Der opnåes ikke rabat ved betaling i rater. Se prisliste for info.

Betalinger ud over lovpakken:
Supplerende kørelektioner samt opvarmning og køreprøve, betales ved lektionens start. Eleven får tilsendt mail med faktura, som betales via MobilePay.

NB! Uanset betalingsform skal hele beløbet for undervisningen være betalt inden køreprøven.

Generelle betingelser

Manøvrebane og glatbane skal aflyses senest 8 dage før den aftalte dato hvis man ikke kan deltage der.

Kørelektioner skal senest aflyses dagen før aftalt kørsel inden kl. 16:00

Hvis disse aflysningsfrister ikke overholdes, betaler eleven for nyt gebyr til manøvrebane eller glatbane jf. generel prisliste. Ved aflyste kørelektioner efter tidsfristen, betales der for de aftalte lektioner, uanset årsag til aflysning.

Ved fremmøde til teorilektioner eller kørelektioner, banekørsel eller køreprøve uden gyldig corona test, der ikke er ældre end 72 timer gammel, bortvises man og der betales ligeledes for de lektioner man skulle have haft eller kørt.

Fortrydelsesret ved tilmelding til hold, er 14 dage.
Fortrydelsesretten bortfalder ved tilmelding mindre en 14 dage for holdstart.

Det er individuelt hvor mange supplerende lektioner hver enkelt har brug for at køre efter lovpakken for at være klar til en køreprøve, og jeg går ikke på kompromis med dette i min undervisning. Det er ofte forbundet med omkostninger på omkring 3000-4000,- kr. hvis man ikke bestå sin køreprøve, da det omfatter nyt prøvegebyr til Politiet og supplerende kørelektioner.

Kørsel i skolevognen foregår i tidsrummet 08:00 – 17:00 på hverdage.

Afbrydelse af undervisningen i lovpakkeforløbet:
Hvis du af den ene eller den anden grund vælger at afbryde undervisningsforløbet inden den forudbetalte lovpakke er gennemført, betales min. 8.295,- kr., som dækker til og med første kørsel på vej. Afbrydes undervisningsforløbet inden den forudbetalte lovpakke er gennemført, men efter første kørsel på vej, betales 8.295,- kr. + antallet af efterfølgende gennemførte lektioner, jf. den til enhver tid gældende prisliste. Minimumsbeløbet + evt. forbrug modregnes den forudbetalte lovpakkepris.

Jeg som kørelærer kan til enhver tid afbryde undervisningen og afslutte forløbet med en elev, hvis eleven ikke følger køreskolens regler, eller ikke forstår sig på generel god opførsel. Det vil altid være et skøn fra kørelærerens (min) side, om eleven modarbejder vores fastsatte regler, eller ikke tager imod undervisningen på en sådan måde at inventar eller materiel betjenes korrekt og derved skånes for unødig belastning. Eleven vil altid få en advarsel inden ophør af samarbejdet.