Generelle betingelser

Manøvrebane, glatbane og førstehjælpskurset skal aflyses senest 8 dage før den aftalte dato hvis man ikke kan deltage der.

Kørelektioner skal senest aflyses dagen før aftalt kørsel inden kl. 16:00

Hvis disse aflysningsfrister ikke overholdes, betaler eleven for nyt gebyr til manøvrebane, glatbane eller førstehjælpskursus jf. generel prisliste.

Ved aflyste kørelektioner efter tidsfristen, betales der for de aftalte lektioner, uanset årsag til aflysning.

Ved fremmøde til teorilektioner eller kørelektioner, banekørsel eller køreprøve uden gyldig corona test, der ikke er ældre end 72 timer gammel, bortvises man og der betales ligeledes for de lektioner man skulle have haft eller kørt.

Fortrydelsesret ved tilmelding til hold, er 14 dage.
Fortrydelsesretten bortfalder ved tilmelding mindre en 14 dage for holdstart.

Det er individuelt hvor mange supplerende lektioner hver enkelt har brug for at køre efter lovpakken for at være klar til en køreprøve, og jeg går ikke på kompromis med dette i min undervisning. Det er ofte forbundet med omkostninger på omkring 2500-3500,- kr. hvis man ikke bestå sin køreprøve, da det omfatter nyt prøvegebyr til Politiet og supplerende kørelektioner.

Kørsel i skolevognen foregår i tidsrummet 08:00 – 17:00 på hverdage, med enkelte undtagelser.

Afbrydelse af undervisningen i lovpakkeforløbet:
Hvis du af den ene eller den anden grund vælger at afbryde undervisningsforløbet inden den forudbetalte lovpakke er gennemført, betales min. 8.295,- kr., som dækker til og med første kørsel på vej. Afbrydes undervisningsforløbet inden den forudbetalte lovpakke er gennemført, men efter første kørsel på vej, betales 8.295,- kr. + antallet af efterfølgende gennemførte lektioner, jf. den til enhver tid gældende prisliste. Minimumsbeløbet + evt. forbrug modregnes den forudbetalte lovpakkepris.

Jeg som kørelærer kan til enhver tid afbryde undervisningen og afslutte forløbet med en elev, hvis eleven ikke følger køreskolens regler, eller ikke forstår sig på generel god opførsel. Det vil altid være et skøn fra kørelærerens (min) side, om eleven modarbejder vores og Politiets fastsatte regler for køreskoler, eller ikke tager imod undervisningen på en sådan måde at inventar eller materiel betjenes korrekt og derved skånes for unødig belastning. Eleven vil altid få en advarsel inden ophør af samarbejdet.
Hvis det er mig der afbryder forløbet med eleven, vil eleven der er i lovpakkeforløb få tilbagebetaling for resterende lektioner i lovpakken, samt for de udgifter jeg måtte have vedr. f.eks. manøvrebane og køreteknisk anlæg, førstehjælps kurser mm. Eleven vil herefter få udleveret relevante papirer vedr. undervisningen.